CENNÍK

VŠEOBECNÉ CENOVÉ INFORMÁCIE:

Vstupná prehliadka, založenie karty a plán liečby – dospelý 15 €
Vstupná prehliadka, založenie karty a plán liečby – dieťa do 15 rokov 10 €
Preventívna prehliadka – dospelý (1x za rok) 8 €
Preventívna prehliadka – dieťa do 18 r. (2x za rok) 5 €
Preventívna rőntgenová snímka v záhryze 10 €
Vyšetrenie parodontu (index) 8 €
Vyžiadané akútne ošetrenie v ordinačnom čase mimo poradia (sadzba
za výkon sa pripočíta) 10 €
Vyžiadané ošetrenie mimo ordinačného času a v sobotu alebo v nedeľu
(sadzba za výkon sa pripočíta) 20 €
Neospravedlnená absencia pacienta objednaného na 1/2 hodinu 15 €
Konzultácia každých začatých 10 min. 10 €
Anestézia (znecitlivenie) infiltračná 8 €
Anestézia zvodová 8 €
Intraorálna röntgenová snímka 10 €

PREVENTÍVNA STOMATOLÓGIA:

(Výkony zahŕňajú postupy prevencie zubného kazu, zápalu ďasien a parodontózy)
Inštruktáž hygieny v ústach pacienta alebo na modeli 15 €
Odstránenie zub. kameňa ultrazvukom z dolného frontu 16 €
Odstránenie zubného kameňa v rozsahu 3-4 zubov 8 €
Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom – horné zuboradie 25 €
Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom – dolné zuboradie 25 €
Odstránenie pigmentov a/alebo mäkkých povlakov leštiacou pastou 25 €
Pečatenie fisúr (rýh = prirodzených útvarov na žuvacej plôške stoličiek) 1 zub 13 €
Lokálna fluoridácia – 1 zuboradie 8 €

KONZERVATÍVNA STOMATOLÓGIA – ZUBNÉ VÝPLNE (PLOMBY):

Fotokompozitná (biela) výplň 1 plôška krčok 25 €
Fotokompozitná výplň 1 plôška premolár (črenový zub) 25 €
Fotokompozitná výplň 1 plôška frontálny zub 25 €
Fotokompozitná výplň FC (slepý otvor) 25 €
Fotokompozitná výplň 2 plôšky frontálny (predný) zub 32 €
Fotokompozitná výplň 2 plôšky krčok 32 €
Fotokompozitná výplň 3 plôšky frontálny zub 35 €
Fotokompozitná výplň 2 plôšky premolár 35 €
Fotokompozitná výplň 1 plôška molár (stolička) 35 €
Fotokompozitná výplň 3 plôšky premolár 40 €
Fotokompozitná výplň 2 plôšky molár 40 €
Rekonštrukcia rožka frontálneho zuba z fotokompozitu 48 €
Rekonštrukcia premolára z fotokompozitu 48 €
Fotokompozitná výplň 3 plôšky molár 48 €
Rozsiahla rekonštrukcia korunky molára z fotokompozitu 55 €
Rekonštrukcia fazety (predný zub) 55 €
Titánový čap na rekonštrukciu zuba – parapulpálny 10 €
Titánový čap na rekonštrukciu zuba – pulpálny (do mŕtveho zuba) 13 €
Sklenený čap na rekonštrukciu mŕtveho zuba 20 €
Cementovanie čapu – štandardným cementom 8 €
Cementovanie čapu – špeciálnym cementom 12 €
Použitie VF (vysokofrekvenčného) prúdu na úpravu ďasna 12 €
Plomba mliečneho zuba 20 €
Dlhodobá provizórna výplň (skloionomerný cement) 26 €
Amalgámová výplň – 1 plôška 28 €
Amalgámová výplň – viac plôšok 35 €

LIEČBA CHORÔB ZUBNEJ DRENE:

Dočasná liečivá výplň (vložka) na zachovanie vitality zuba 18 €
Dočasná liečivá výplň (vložka) na zachovanie vitality zuba – špeciálna 26 €
Dočasná devitalizačná (umrtvujúca) 18 €
Extirpácia (odstránenie zubnej drene) 18 €
Odstránenie pôvodnej koreňovej výplne    18 €
Opracovanie koreňového kanálika rotačnými nástrojmi
(strojová endodoncia) 10 €
Dočasná výplň koreňového kanálika 13 €
Definitívna výplň koreňového kanálika (1 koreň) 35 €

CHIRURGICKÉ ZÁKROKY:

Extrakcia trvalého zuba jednokoreňového 20 €
Extrakcia trvalého zuba parodontózneho, kývavého 13 €
Extrakcia trvalého zuba viackoreňového 26 €
Komplikovaná extrakcia trvalého zuba 40 €
Chirurgické otvorenie hnisavého ložiska + drén 20 €
Sutúra,šitie rany-1steh 10 €
Dekapsulácia tretieho molára(zuby múdrosti) 20 €
Revízia rany po extrakcii + antiseptická vložka 8 €
Zastavenie poextrakčného krvácania 12 €
Egalizácia alveolárneho výbežku 8 €
Extrakcia (trhanie) mliečneho zuba 10 €
Náhrada straty kosti 28 €

OŠETRENIE ĎASIEN A MÄKKÝCH TKANÍV:

Ošetrenie zuba múdrosti pri sťaženom prerezávaní lavážou a drenážou 18 €
Lokálne ošetrenie ďasna a sliznice 8 €
Lokálne ošetrenie afty 8 €
Zavedenie drénu 8 €
Kyretáž parodontálneho vačku – 1 zub 7 €
Použitie VF prúdu na úpravu ďasna 12 €

ZUBNÉ NÁHRADY – PROTETIKA:

Protetický návrh 13 €
Anatomický odtlačok zubov alebo bezzubej čeľuste 18 €
Zhotovenie študijného modelu z tvrdej sadry 10 €
Odtlačok pôvodných zubov (na zhotovenie dočasného ochranného mostíka/korunky) 13 €
Ochranná dočasná korunka 13 €
Stiahnutie korunky 10 €
Rozpílenie mostíka 10 €
Nacementovanie korunky 15 €

Fixná protetika:

Koreňová nadstavba, liata 45 €
Živicová korunka – štandard 58 €
Živicová korunka – špeciálna živica 65 €
Korunka celoliata (kov) 68 €
Korunka fazetová – štandard 85 €
Medzičlen fazetový – standard 85 €
Korunka fazetová – špeciálna živica 100 €
Medzičlen fazetový – špeciálna živica 100 €
Korunka kovokeramická 155 €
Korunka celokeramická 230 €
Sponová modelácia ako kotvenie mostíka 10 €

Snímateľná protetika:

Celková snímateľná zubná náhrada 210 €
Čiastočná snímateľná zub. náhrada (spony sa pripočítavajú) 250 €
Čiastočná snímateľná zub. náhrada – skeleta (spony sa pripočítavajú) 340 €
Transparentné podnebie – doplatok 13 €
Výstuž snímateľnej zub. náhrady (mriežka) 20 €
Spona trojramenná kombinovaná 14 €
Spona trojramenná celoliata 16 €
Čiastočná snímateľná zub. náhrada – zásuvné spoje 500 €
Čiastočná snímateľná zub. náhrada – medzerník s nahradením 1 – 4 zubov 40 €
Rebazácia snímateľnej náhrady 30 €

OSTATNÉ VÝKONY:

Ošetrenie citlivého zub. krčka ochranným lakom – 1 zub 10 €
Dlaha z fólie na odľahčenie zubov a TMK (kĺbu) 30 €
Dlaha z fólie ako nosič bieliaceho gélu 30 €
Dlaha z fólie na fixáciu zubov po sňatí FOA (fixného ortodont. aparátu) 30 €
Bielenie zubov – domáce 100 €
Bielenie zubov – ambulantné – 1 zub 12 €
Vnútorné bielenie mŕtveho zuba 15 €
Dlaha na fixáciu zubov bez preparácie zubov – sklenené vlákno 40 €
Adaptovanie dlahy pomocou fotokompozitu – 1 zub 20 €
Adhezívny mostík – nahrádzajúci 1 zub bez preparácie zubov 200 €
Ozdoba na predné zuby (Swarovského kryštál a jeho adaptácia na zub) 35 €
Skúška vitality zubov – 1 kvadrant 5 €