profil-janka-tomasikova-zubar

MUDr. Jana Tomášiková

Zubná lekárka s niekoľkoročnou praxou a skúsenosťami v zmluvných aj nezmluvných ambulanciách,

Jana Tomášiková

(rod. Kuššová)

Štúdium na Lekárskej fakulte UK Bratislava, odbor stomatológia, ukončené v r. 1997

  • R. 1999-2000 práca v dennej ambulancii prvej pomoci Zubná poliklinika Nitra – Párovce, získanie praxe v posudzovaní akútnych stavov, bežná stomatochirurgia.
  • R. 2000-2002 príprava na atestáciu 1. stupňa zo všeobecnej stomatológie v zub. ambulancii MUDr. Zadňančina v Topoľčanoch, získanie bohatých skúseností v liečebnej, protetickej, chirurgickej stomatológii, ale najmä v endodoncii (liečba zubnej drene).
  • R. 2002 atestácia 1. stupňa zo všeobecnej stomatológie
  • R.2003 prax v zubnej ambulancii MUDr. Starzyka Šurany
  • R. 2003-2012 prax v súkromnej ( nezmluvnej) zubnej ambulancii MUDr. Krištofovej v Partizánskom s nadštandardným prístrojovým vybavením a s nadštandardnými materiálmi.
  • August 2012 vlastná prax